Ons kittenbeleid zou u op het eerste gezicht als heel streng kunnen ervaren. Met het beleid willen wij echter de gezondheid van onze kittens in veiligheid stellen. Wij hopen daarom op uw begrip!

Gezondheid ouders, socialisatie, bezoek en reservering

 • Onze katten worden getest op FIV, FeLV, CIN, PKD en HCM. De ouderdieren zijn afkomstig van HCM en PKD vrije lijnen. In ons verkoopcontract geven wij ook garantie op erfelijke ziekten en aandoeningen.
 • Onze kittens worden vol liefde grootgebracht als volwaardige gezinsleden. Ze groeien in onze huiskamer op en worden zo gesocialiseerd met mensen en dingen om zich heen. Zij wennen dan ook aan andere katten, de tv, stofzuiger e.d. Hierdoor zullen de kittens volledig gesocialiseerd het nest verlaten en beter reageren op hun nieuwe omgeving.
 • Kraambezoek is op afspraak mogelijk wanneer de kittens 6 weken oud zijn. Wij vragen u dat u in die week geen andere cattery bezoekt. Dit is nodig om het gevaar op infectie van de kittens te kunnen beperken.
 • Wij hanteren een wachtlijst, op volgorde van inschrijving kan een keuze worden gemaakt voor een kitten. Daarna volgt de keuze mogelijkheid voor andere geïnteresseerden in volgorde van aanvraag. De praktijk heeft uitgewezen dat we niet kunnen wachten tot 6 weken met het vrijhouden van alle kittens. Vaak komt voor dat de meerderheid één bepaald kitten wil hebben en afhaakt voor andere kittens. Om deze reden vragen we alle geïnteresseerden een optie te nemen op één kitten als de kittens 3 tot 4 weken oud zijn. Dat is wanneer wij kunnen zeggen hoe ze er uit gaan zien en wat voor een karakter ze ongeveer hebben. De optie is geheel vrijblijvend, u kunt nog kiezen voor een ander kitten indien beschikbaar of beslissen dat u helemaal geen kitten wil hebben.
 • Wij werken met een verkoopcontract. U ontvangt uiteraard een concept voordat u de reservering definitief hoeft te maken.
 • Voor de definitieve reservering van een kitten vragen wij € 150,- aanbetaling. Op de dag van overdracht dient het resterende aankoopbedrag worden voldaan. Mocht de koper, om welke reden dan ook, een gereserveerd kitten annuleren, dan zal het aanbetaalde bedrag niet worden geretourneerd. Wij als cattery behouden te allen tijde het recht een reservering te annuleren. In dit geval zal het aanbetalingsbedrag (indien van toepassing) terstond volledig worden geretourneerd.
 • Overdracht

 • De kittens mogen verhuizen wanneer ze 12 weken oud zijn en zijn dan volledig ingeënt, ontwormd, behandeld tegen vlooien en gechipt.
 • Bij de overdracht krijgt u van ons een Europees paspoort met daarin gezondheidsverklaring van de dierenarts en overgangsvoer.
 • De kittens worden overgedragen met een verkoopcontract. Dit contract biedt bescherming voor zowel koper als verkoper. In ons verkoopcontract is een garantie opgenomen in geval van erfelijke ziekten en aandoeningen.
 • In ons verkoopcontract is tevens een castratie/sterilisatie verplichting opgenomen voor ‘liefhebber’ katten. Dat betekent dat u verplicht bent om het kitten voor de leeftijd van 9 maanden te steriliseren/castreren middels een ingreep. Een tijdelijke/chemische castratie is niet voldoende. Na ontvangst van een bewijs van sterilisatie dan wel castratie ontvangt u van ons de officiële stamboom per post.
 • Ná de overdracht

 • Geef je kitten alleen het door ons aanbevolen voer, u ontvangt vóór de overdracht een mail met tips en adviezen met betrekking tot voer en andere zaken en de goedkoopste webwinkels waar dit verkrijgbaar is. Het staat u vrij over te stappen op eigen merk voer. Wij raden wel aan om altijd premium voer te gebruiken, daarnaast is het belangrijk dat u stapsgewijs overgaat op het nieuwe voer. De eerste dagen het voer dat het kitten bij ons gewend is, dan langzaam aan steeds meer iets van uw eigen voer inmengen. Let er op dat uw kitten niet stiekem snoept van ander voer.
 • De kittens hebben daags ervoor de tweede inenting gehad als u ze meeneemt, daarnaast is het mogelijk dat ze verhuisstress hebben. Ondanks dat graag direct contact opnemen met ons als je m.b.t. de gezondheid van het kitten vragen hebt. In geval van twijfel adviseren wij dan om naar je eigen dierenarts te gaan. Wij adviseren ook om je nieuwe kitten minimaal de eerste week gescheiden te houden van reeds aanwezige dieren (indien van toepassing). Wij zullen alles doen om je te helpen. Echter, als een kitten na meer dan twee dagen ziek wordt terwijl de overige kittens uit het nest gezond zijn én het kitten is in contact met bestaande dieren dan is de bron van besmetting op z’n minst twijfelachtig. Het is onze ervaring dat zich alleen problemen voordoen bij kittens die verhuizen naar een nieuwe omgeving waar andere dieren al aanwezig zijn.
 • Het fokken van Ragdolls en RagaMuffins is voor ons een hobby. Wij willen dat onze kittens een goed leven krijgen. Wij verkopen dieren niet voor de fok als we weten dat ze opgesloten gaan worden of moet leven buiten de huiselijke kring. Wij gaan ervan uit dat de nieuwe eigenaar zich verplicht voelt zorg te dragen voor een veilige leefomgeving met voldoende bewegingsvrijheid, adequate medische zorg zal faciliteren indien nodig en het kitten/de kat niet zal laten ontnagelen.
 • Mocht het nodig zijn om het kitten dan wel de kat te herplaatsen, dan bent u verplicht dit aan ons kenbaar te maken. Wij kunnen dan helpen bij herplaatsing én zo blijven wij op de hoogte van wat er met het kitten / de kat gebeurt.
 •  
   
  Ook na de overdracht kunt u bij ons terecht voor informatie en advies!